Начало

 

Добре дошли на официалния сайт на 53. ОУ „Николай Хрелков“!

НОВИНИ

 

Уважаеми родители ,

Уведомяваме ви, че на 10.09.2024г. / вторник / от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 1.  и 5. клас.

=============================================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с предстоящата лятна ваканция и осъществено журналистическо разследване и репортаж за непристойно поведение на ученици, изразяващо се в употребата на алкохол, тютюневи изделия, райски газ и други наркотични вещества и субстанции, които са  посещавали детска дискотека в интервала между 18:00 и 22:00 часа, напомняме:

Нормата на чл. 5б от Закона за закрила на детето – пълна забрана за предлагането и продажбата на малолетни и непълнолетни на алкохол, цигари и други изделия за пушене, както и райски газ и други наркозависими вещества;

– Спазване на „вечерен час“, регламентирано в чл.8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците или тези, които полагат грижа за детето, следва да го придружат на обществени места след 20:00 ч., ако детето не е навършило14-годишна възраст, а ако е навършило14 години, да бъде с дееспособно пълнолетно лице, което да бъде придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец;

– Недопустимо е допускането на малолетни и непълнолетни до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, както и в игрални зали, казина и друго обекти с хазартна насоченост, съгласно Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.

Всяко дете, което не е спазило едно от горепосочените наредби, попада в риск според Закона за закрила на детето и трябва да се уведоми ДАЗД и/или „Социално подпомагане“.

Предвид започващия летен сезон апелираме към осведоменост на родителите и учениците и спазването от страна на учениците на морално-етичните норми на поведение.

Приятна ваканция!

============================================================================================

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 

Уведомяваме, че 10.06.2024г. е обявен за неучебен ден, съгл.  Заповед 294/05.06.2024г.на директора на 53. ОУ „НиколайХрелков“

============================================================================================

Уведомяваме, че 02.05.2024г. е обявен за неучебен ден съгл. заповед 232/22.04.2024г. на директора на 53. ОУ „Николай Хрелков“

============================================================================================

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че на 23.04.2024г. / вторник / от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 4″а“, 4″б“  и  7 клас, относно Национално външно оценяване.

============================================================================================

 

53. ОУ „Николай Хрелков“ е сред първите 15 училища в страната, които получиха договорите си за финансиране на училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост. Официалната церемония се състоя на 05.03.2024г. в присъствието на министъра на образованието и науката проф. Цоков и министър-председателя на Република България акад. Денков.

============================================================================================

Отборите по волейбол на 53. ОУ взеха участие в ученическите игри на 08.11.2023г. и 09.11.2023г. на общинския етап и завоюваха съответно трето място – момичета и първо място – момчета.

=============================================================================================

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители стартира безплатна програма за развиване на родителската компетентност.

Информация за родители

=============================================================================================

Уважаеми родители и ученици,

Тържественото откриване на новата учебна 2023/2024 година ще се състои на 15.09.2023г. /петък/ от 10:00 часа.

 

=============================================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В  7 кл.  И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛ.  В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

=============================================================================================

ВАЖНО!

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Уважаеми родители,

Записването на приетите ученици в първи клас след трето класиране ще започне от 26.06.2023г. до 28.06.2023г.

Канцелария от 08:30 часа до 17:00 часа (на 28.06.2023г. от 08:30ч. до 16:00ч. – според календара в ИСОДЗ)

Необходими документи:

  1. Заявление /по образец/
  2. Копие от акт за раждане на детето
  3. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група

=============================================================================================

Уважаеми родители, във връзка с провеждане на национално външно оценяване в четвърти клас

на 29.05.2023г. /понеделник/ и 30.05.2023г/вторник/ учебните часове ще започват от 12:30 часа.

Заповед за организацията на учебните дни /29.05. и 30.05.2023г./

=============================================================================================

Заповед – 03.04.2023г. неучебен ден 

=============================================================================================

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

olastr53OUprotVsDop (3)

======================================================================================================

 

На 01.07.2022г. ще се проведе изнесено обучение на педагогическите специалисти от 53. ОУ . Заявилите участие са 21 .

Обучението ще се проведе от 10:00 часа в х-л „Банкя Палас“, гр. Банкя, с продължителност 8 часа /присъствено обучение/.

Тема на обучението : „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство- образователна институция“.

=============================================================================================

Заповед за организация на учебните дни- 26 и 27.05.2022г. в 53.ОУ „Николай Хрелков“

==============================================================================================

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022Г.

IV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г. – начало 10:00 часа

Математика – 27 май 2022 г. – начало 10:00 часа

 

VII клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г. – начало 10:00 часа

Математика – 16 юни 2022 г. –  начало 10:00 часа

===============================================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ !!!

Писмо РУО – София-град

График-на-дейностите-за-организацията-2022

================================================================================================

Седмично разписание за II учебен срок на учебната 2021-2022 година

================================================================================================

Правила за работа в условия на CОVID-19 за учебната 2021/2022 година.

Карантиниране се налага в случай на осъществен незащитен контакт със заразено с вирус CОVID-19 лице в период от 48 часа.

================================================================================================

На 26.08.2021г.  53. ОУ „Николай Хрелков“ получи 7 лаптопа Lenovo Thinkpad по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

=================================================================================================

На 16.12.2020г. се навършват 126 години  от рождението на поета Николай Хрелков .

На този ден отбелязваме и нашия патронен празник.

Честит празник на всички бивши и настоящи ученици и служители на 53 основно училище!

==================================================================================================

В навечерието на най-духовния и светъл български празник ученици и родители от 1 „б“ клас на 53 ОУ „Николай Хрелков“ дариха 213 лева за топъл обяд на хора в нужда.

Един прекрасен пример за доброта и човеколюбие.

24 май

Кирил и Методий

Български всеучилищен химн

„Върви, народе възродени,

към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!

В световните борби върви,

от длъжност неизменно воден –

и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,

което във душите грей!

Напред! Народността не пада

там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!…

О, влез в Историята веч,

духовно покори страните,

които завладя със меч!…“

Тъй солунските двама братя

насърчаваха дедите ни…

О, минало незабравимо,

о, пресвещени старини!

България остана вярна

на достославний тоз завет –

в тържествуванье и в страданье

извърши подвизи безчет…

Да, родината ни години

пресветли преживя, в беда

неописуема изпадна,

но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша

кога обходи целий мир;

за все световната просвета

тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време…

Тогаз Балканский храбър син

навеждаше лице под гнета

на отоманский властелин…

Но винаги духът народен;

подпорка търсеше у вас,

о, мъдреци!… През десет века

все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе

извлякохте из мъртвина,

народен гений възкресихте –

заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вярна,

сеятели на правда, мир,

апостоли високославни,

звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,

о вий, Методий и Кирил,

отци на българското знанье,

творци на наший говор мил!

Нека името ви да живее

във всенародната любов,

речта ви мощна нек се помни

в Славянството во век веков!

Русе, 1882, априлий 15
[сп. „Мисъл“, 1892, кн. IX-X]

============================================================================================================

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!

 

График на дейности, свързани с приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година

27 – 29 май 2020г.  – Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.

15.06.2020г.             – НВО Български език и литература, начало 9:00 часа

17.06.2020г.             – НВО Математика, начало 9:00 часа

22.06.2020г.            – Проверка на способностите по изобразително изкуство

23.06.2020г.            – Проверка на способностите по музика

24 – 25.06.2020г.   – Проверка на способностите по спорт

до 29.06.2020г.     – Обявяване на резултатите от НВО

 

===========================================================================================================

ЧЕСТИТИ МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ!

През погледа на ученици от 53 ОУ „Николай Хрелков“

6 май

„Денят на храбростта“

        

Антон Богатинов  2б кл.                                             Божидар Бенчев 4 кл.                          Иван Чолаков 3а кл.

 

               

Виктор Илев      2а кл.                                             Виктория Митева 3а кл.                      Вяра Веселкова 2б кл.

 

  

Давид Атанасовски 2б  кл.                Даниел Белев  2а кл.                                            Даниел Матев 2б кл.

 

              

Елена Георгиева 2б кл.                                                          Елия Александрова 2а кл.

 

      

Зорница Топузова 2а кл.                                                Николай Кирилов 2б кл.

 

       

Огнян Зарев    3а кл.                                                       Рая Николова 2б кл.

 

Мария Йовчева 1а кл

 

 

24 май

Празникът  на Светите братя Кирил и Методий

          

Филип Спасов 2а кл.                                                            Селин Читак      2а кл.

 

        

Рая Николова 2б кл.                                                                 Николай Кирилов 2б кл.

 

 

 

Мина Бенчева 2б кл.                                              Мартина Златкова 1а кл.                Елия Александрова  2а кл.

 

   

Елена Георгиева 2б кл.                           Даниел Матев 2б кл.                                   Гияс Гулиев 3а кл.

 

 

Даниел Матев 2б кл.                        Вяра Веселкова 2б кл.           Виктория Стойнева 2а кл.

 

Божидара Боева 2а кл.                                                Александър Йотов 2а кл.

 

 

 

Марио Итов 2б кл.                              Мая Илиева 3а кл.                 Кристиана Зографова 3а кл.

===================================================================================================================

 

 

===========================================================================================================

Доставчик по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за учебната 2019/20 година – съгласно Заповед на директора на 53 ОУ.

===========================================================================================================

Откриване на новата 2018/2019 учебна година

IMG_2446IMG_2458IMG_2474IMG_2457

Всеучилищно хоро „Всички на мегдана“, 23.10.2017

Организатори: 53-то ОУ „Николай Хрелков“, Сдружение „Култура без граници”, Танцов клуб 8/8, Формация Тропангелес и Инициативна група „Всички на мегдана”

    

Откриване на новата учебна година – 15.09.2017

На добър час на всички наши ученици!

Резултати от национално външно оценяване 4кл. уч.2016/2017г.

Резултати от НВО 4 кл.уч.2016/2017г.

Национално външно оценяване – учебната 2016/17г.  Заповед № 1167/19.08.2016г.  , Заповед №1362/14.09.2016г. , Заповед 1638/19.10.2016г. на МОН

IMG_2723

Какво ще намерите в нашия сайт

В секция „За училището“ е публикувана информация за патрона и историята на училище „Николай Хрелков“, неговите преподаватели, материална база и кабинети.

На сайта ще намерите актуална информация за учебния процес, представена в секция „Учебен план„.

Запознайте се на страница „Извънкласна дейност“ с организираните извънкласни дейности от училището, които учениците посещават напълно безплатно и се обучават от опитни преподаватели.

Макар и малко, нашето училище има своите спортни и учебни постижения, публикувани в секция „Постижения„, с които ние се гордеем и подкрепяме нашите възпитаници да печелят нови успехи.

На страница „Прием“ е публикувана изчерпателна и актуална информация за изискванията и сроковете за подаване на документи при прием на първокласници.

Информирайте се също така и за реда, по който става прием на ученици в другите класове на училището.

Може да разгледате нашата галерия от снимки, които са запечатали незабравими спомени от училищния живот.

Още много важна и интересна информация ще откриете на страниците на сайта в категориите: Детско творчество, Интересно, Конкурси, Полезна информация, Училищен живот.

Надяваме се, освен да сме полезни, да ви заредим с много усмивки и добро настроение!

Потърсете ни за повече информация на секция „Контакти“ или заповядайте на лична среща с ръководството на училището – винаги сте добре дошли!