Прием

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

1 кл. – 1 ; 2 кл. – 2 ;   3  кл. – 1;   4 кл. – 1 ;   5 кл. – 5 ;   6 кл. – 1 ;   7 кл. – 0

/актуализация към 10.03.2023г./

=====================================================================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2023/2024г. на адрес

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Утвърден училищен план-прием в първи клас за учебната 2023-2024 година

======================================================================================================