Прием

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ !!!

Уважаеми родители,

На 29.04.2024 г. на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас / ИСОДЗ / ще бъдат обявени местата за прием на ученици в първи клас и системата ще бъде отворена за кандидатстване за учебната 2024/2025 година.

Утвърден план-прием в първи клас на 53. ОУ „Николай Хрелков“

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2024/2025г. на адрес

https://kg.sofia.bg/#/calendar

========================================================================================

ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

za_roditelite_za_DPP-2024 (1)

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от Националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-2050/28.08.2023 г., № РД09-2048/28.08.2023 г. и

 № РД09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката/

График-на-дейностите-за-организацията-2024

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 4 И 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

IV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г. – начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2024 г. – начало 10:00 часа

 

VII клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г. – начало 09:00 часа

Математика – 21 юни 2024 г. –  начало 09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=====================================================================================================================

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

1 кл. – 2;   2 кл. – 1 ;   3  кл. – 3;   4 кл. – 5 ;   5 кл. – 10 ;   6 кл. – 8 ;   7 кл. -0

/актуализация към 06.02.2024г./

=====================================================================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Уважаеми родители,

Записването на приетите ученици в първи клас след трето класиране ще започне от 26.06.2023г. до 28.06.2023г.

Канцелария от 08:30 часа до 17:00 часа (на 28.06.2023г. от 08:30ч. до 16:00ч. – според календара в ИСОДЗ)

Необходими документи:

  1. Заявление /по образец/
  2. Копие от акт за раждане на детето
  3. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2023/2024г. на адрес

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Утвърден училищен план-прием в първи клас за учебната 2023-2024 година

======================================================================================================