За училището

=================================================================================

Правилник за устройството и дейността на 53. ОУ за учебната 2023-2024г.

Етичен кодекс на работещите с деца

=================================================================================

Правила за работа в условията на коронавирус

=================================================================================

Патрон на училището е  Николай Хрелков 1894-1950

Николай Радев Хрелков е български поет, публицист. Роден на 16 декември 1894 г. в Бяла Слатина

ИСТОРИЯ НА  53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ”
гр.София, кв. „Горна Баня”, ул.”Обзор” № 6

Училището е създадено през 1904 година и се помещава в сграда в центъра на квартала. През 1956г. е построена новата училищна сграда, която се намира на настоящия адрес.
Училището се налага и продължава традициите си като основно, квартално училище. В него в момента учат 150 ученици, обучавани от 14 правоспособни преподаватели.
Нашите възпитаници участват в различни състезания и олимпиади на районно и столично ниво.
Тенденцията е училището да провежда успешно политиката на образователното министерство като след завършване на 7 клас учениците да продължат обучението си в по-висока степен.
В 53 ОУ са учили следните видни личности:
Генади Генадиев – писател Борис Попов – артист –общественик
Златка Божкова – оперетна актриса Рилка Божкова – драматична актриса
Божидар Будинов – художник Пройко Пройков – художник аниматор
Константин Константинов – художник
Съни Сънийски / Александър Иванов/ – режисьор
Стоян Стоянов – директор на Археологическия музей
Д-р проф.Стоян Николов Любомир Янков – професор химик
Орлина Аспарухова – първата жена балонист

 

Колектив

 

Кабинети