Обществен съвет

Обществен съвет към 53 ОУ „Николай Хрелков“ в състав:

1. Лиана Зафири- родител на ученик от 53 ОУ – председател

2. Бистра Стоянова-Георгиева- родител на ученик от 53 ОУ – секретар

3. Александър Кожухаров- родител на ученик от 53 ОУ – член

4. Ирена Борисова- родител на ученик от 53 ОУ – член

5. Представител на  район Овча Купел

 

и резервни членове:

6. Иван Калчев – родител на ученик от 53 ОУ

7. Валентин Костадинов Желязков  – родител на ученик от 53 ОУ

8. Дарина Якимова- родител на ученик от 53 ОУ