Обществен съвет

Обществен съвет към 53 ОУ „Николай Хрелков“ в състав:

1. Лиана Зафири- родител на ученик от 53. ОУ – председател

2. Бистра Стоянова-Георгиева- родител на ученик от 53. ОУ – секретар

3. Боряна Ангелова- родител на ученик от 53. ОУ – член

4. Надя Василева- родител на ученик от 53. ОУ – член

5. Представител на  район Овча Купел – Дарина Лучанска –  зам.-кмет

 

и резервни членове:

6. Иван Калчев – родител на ученик от 53. ОУ

7. Валентин Костадинов Желязков  – родител на ученик от 53. ОУ

8. Дарина Якимова- родител на ученик от 53. ОУ