Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 

На 6. юни / понеделник/, до 12:00 часа очакваме публикуване на резултатите от I класиране на децата кандидатствали в ИСОДЗ  І клас

Записване след първо класиране:

На  6.06.2022г. от 13:00 часа до 17:00 часа, имате възможност да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас, на място в училище. 

От 7 до 17.06.2022 г., училищната комисия по записване на класираните деца в първи клас и консултиране ще работи от 8.30 до 17.00 часа

Забележка: ЗА ДНИТЕ 14.06.2022г. и 16.06.2022г. КОМИСИЯТА ЩЕ РАБОТИ ОТ 14:00 ДО 17:00 ЧАСА.

Записване след второ класиране:

На 20.06.2022г. записване на класирани кандидати – от 12:00 часа до 17:00 часа

от 21.06.2022г. до 24.06.2022г. записване на класирани кандидати – от 08:30 часа до 17:00 часа

Записване след трето класиране:

На 27.06.2022г. записване на класирани кандидати – от 12:00 часа до 17:00 часа

от 28.06.2022г. до 30.06.2022г. записване на класирани кандидати – от 08:30 часа до 17:00 часа

Необходимо е да носите отпечатано от информационната система заявление за записване.

Родителите могат да запишат всеки класиран ученик и по електронен път в информационната система, в указания срок за записване.

Необходимо е да носите следните документи:

  1. Заявление за записване /отпечатано от ИСОДЗ, ПГУ и I клас;
  2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
  3. Лична карта на родител и акт за раждане на детето/за сверяване на данните/.

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране!

=====================================================================================================

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2022/2023г. на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Утвърден план-прием за учебната 2022-2023г.

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

 https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374

======================================================================================================

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.

1кл. – 4 ;   2 кл. – 0 ;   3  кл. – 0;   4 кл. – 0 ;   5 кл. – 0 ;   6 кл. – 0 ;   7 кл. –

/актуализация към 01.02.2022г./

======================================================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Уважаеми родители,

Добре дошли в 53. ОУ „Николай Хрелков“!

I. Записване за първи клас за учебната 2021/2022 година след трето класиране :

от 21.06.2021г. до 25.06.2021г. / от 9:00 до 17.00 часа/
II. Необходими документи :
1. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/.
2. Копие от акта за раждане на детето.
3. Оригинални документи , които са донесли допълнителни точки при класирането.
4. Заявление – по образец

======================================================================================================

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В 53. ОУ СА УТВЪРДЕНИ ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПЪРВИ КЛАС, СЪОТВЕТНО ПО 24 УЧЕНИЦИ ВЪВ ВСЯКА.

Информация за Система за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година.

График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Утвърден план прием 1 кл. уч.2021-2022г., съгласно заповед на директора на 53. ОУ „Николай Хрелков“

=======================================================================================================