Национално външно оценяване – дни на провеждане

IV клас

Български език и литература – 27 май 2021 г. – начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2021 г. – начало 10:00 часа

 

VII клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г. – начало 9:00 часа

Математика – 18 юни 2021 г. –  начало 9:00 часа

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020г. на министъра на образованието и науката