Национално външно оценяване – дни на провеждане

IV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г. – начало 10:00 часа

Математика – 27 май 2022 г. – начало 10:00 часа

 

VII клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г. – начало 10:00 часа

Математика – 16 юни 2022 г. –  начало 10:00 часа

Заповед № РД 09-1805/ 31.08.2021г. на МОН  за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4 кл., в 7. кл. и 10 клас през учебната 2021– 2022 година