Логически задачи

Задача със скачащи жаби

Условието е:

Жабите се движат само напред.

Жабите могат или да се придвижат на съседен камък, или да прескочат друга жаба.

Задачата е:

Зелените жаби да сменят местата си с кафявите жаби.

Поиграйте си и намерете решението на задачата:

задача със скачащи жаби