Учебен план

 

Училищни учебни планове 1-7 клас за учебната 2021-2022 година

============================================================================================

План за работа на комисията по БДП

============================================================================================

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 1 – 7 КЛАСОВЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

UUP_1_klas

UUP_5_klas

=============================================================================================

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 1 – 7 КЛАСОВЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УУП

=============================================================================================

 

Учебни планове за учебната 2018/2019г.

ВАКАНЦИИ grafik uchebno vreme 2018-2019