Учебен план

Училищни учебни планове за учебната 2023-2024г.

План за работа на комисията по БДП за учебната 2023-2024г.

============================================================================================

График за провеждане на класни и контролни – втори учебен срок на учебната 2022/2023 година

Консултации II учебен срок 2022-2023 учебна година

Седмично разписание II учебен срок 2022-2023 учебна година

Училищни учебни планове 1-7 клас за учебната 2022/2023г.

Консултации по предмети за учебната 2022/23г.

План за работа на комисията по БДП за учебната 2022-2023 година

============================================================================================

Училищни учебни планове 1-7 клас за учебната 2021-2022 година

============================================================================================

План за работа на комисията по БДП

============================================================================================

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 1 – 7 КЛАСОВЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

UUP_1_klas

UUP_5_klas

=============================================================================================

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 1 – 7 КЛАСОВЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УУП

=============================================================================================

 

Учебни планове за учебната 2018/2019г.

ВАКАНЦИИ grafik uchebno vreme 2018-2019