Учебен план

Седмично разписание за втори учебен срок на уч.2023-2024г.

Седмично разписание I учебен срок на уч. 2023-2024 г.

Правилник за устройството и дейността на 53.ОУ

Консултации по предмети за втори учебен срок на уч. 2023-2024

Консултации по предмети за първи учебен срок на уч. 2023-2024г.

График за занимания по интереси за уч.2023-2024г.

График за класни и контролни уч. 2023-2024г.

Училищни учебни планове за учебната 2023-2024г.

План за работа на комисията по БДП за учебната 2023-2024г.

============================================================================================

График за провеждане на класни и контролни – втори учебен срок на учебната 2022/2023 година

Консултации II учебен срок 2022-2023 учебна година

Седмично разписание II учебен срок 2022-2023 учебна година

Училищни учебни планове 1-7 клас за учебната 2022/2023г.

Консултации по предмети за учебната 2022/23г.

План за работа на комисията по БДП за учебната 2022-2023 година

============================================================================================

Училищни учебни планове 1-7 клас за учебната 2021-2022 година

============================================================================================

План за работа на комисията по БДП

============================================================================================

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 1 – 7 КЛАСОВЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

UUP_1_klas

UUP_5_klas

=============================================================================================

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 1 – 7 КЛАСОВЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УУП

=============================================================================================

 

Учебни планове за учебната 2018/2019г.

ВАКАНЦИИ grafik uchebno vreme 2018-2019