Обществен съвет

Обществен съвет към 53 ОУ „Николай Хрелков“ в състав:

1. Благородна Григорова Димитрова – родител на ученик от 53 ОУ – председател

2. Димитрина Недялкова Маркова - родител на ученик от 53 ОУ – секретар

3. Надежда Богоева Гъркова - родител на ученик от 53 ОУ – член

4. Таня Миткова Костадинова - родител на ученик от 53 ОУ – член

5. Димитър Узунов – заместник кмет СО р-н Овча Купел

 

и резервни членове:

6. Цветанка Александрова Костадинова - родител на ученик от 53 ОУ

7. Валентин Костадинов Желязков - - родител на ученик от 53 ОУ

8. Павлина Делчева Стаменова - родител на ученик от 53 ОУ