Обществен съвет

Обществен съвет към 53 ОУ „Николай Хрелков“ в състав:

1. Благородна Григорова Димитрова – родител на ученик от 53 ОУ – председател

2. Димитрина Недялкова Маркова – родител на ученик от 53 ОУ – секретар

3. Надежда Богоева Гъркова – родител на ученик от 53 ОУ – член

4. Таня Миткова Костадинова – родител на ученик от 53 ОУ – член

5. Димитър Узунов – заместник кмет СО р-н Овча Купел

 

и резервни членове:

6. Цветанка Александрова Костадинова – родител на ученик от 53 ОУ

7. Валентин Костадинов Желязков – – родител на ученик от 53 ОУ

8. Павлина Делчева Стаменова – родител на ученик от 53 ОУ