Обществен съвет

Обществен съвет към 53. ОУ „Николай Хрелков“ в състав:

1. Бистра Стоянова-Георгиева – родител на ученик от 53. ОУ – председател

2. Миглена Глушкова- родител на ученик от 53. ОУ – секретар

3. Боряна Ангелова- родител на ученик от 53. ОУ – член

4. Надя Василева- родител на ученик от 53. ОУ – член

5. Представител на  район Овча Купел – Дарина Лучанска –  зам.-кмет

 

и резервни членове:

6. Яна Малашева – родител на ученик от 53. ОУ

7. Желина Колева  – родител на ученик от 53. ОУ

8. Евелина Стоичкова- родител на ученик от 53. ОУ