Прием

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2022/2023г. на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Утвърден план-прием за учебната 2022-2023г.

======================================================================================================

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.

1кл. – 4 ;   2 кл. – 0 ;   3  кл. – 0;   4 кл. – 0 ;   5 кл. – 0 ;   6 кл. – 0 ;   7 кл. –

/актуализация към 01.02.2022г./

======================================================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Уважаеми родители,

Добре дошли в 53. ОУ „Николай Хрелков“!

I. Записване за първи клас за учебната 2021/2022 година след трето класиране :

от 21.06.2021г. до 25.06.2021г. / от 9:00 до 17.00 часа/
II. Необходими документи :
1. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/.
2. Копие от акта за раждане на детето.
3. Оригинални документи , които са донесли допълнителни точки при класирането.
4. Заявление – по образец

======================================================================================================

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В 53. ОУ СА УТВЪРДЕНИ ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПЪРВИ КЛАС, СЪОТВЕТНО ПО 24 УЧЕНИЦИ ВЪВ ВСЯКА.

Информация за Система за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година.

График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Утвърден план прием 1 кл. уч.2021-2022г., съгласно заповед на директора на 53. ОУ „Николай Хрелков“

=======================================================================================================