Прием

Утвърден план-прием 1 и 5 клас за учебната 2017/2018 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на 53 ОУ „Николай Хрелков“ ви уведомява, че записването на ученици в първи клас – учебната 2017/18г. продължава до 14.09.2017г.

Училището предлага:

  • Целодневно обучение с безплатна занималня до 17.30 часа
  • Избираеми учебни часове по български език и литература, математика и английски език
  • Извънкласни форми – спортни танци, волейбол, футбол, лека атлетика и шах

Документи за записване

Оригинал на удостоверение за завършено преучилищно образование.

СРОК

ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г. Обявяване    на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. вкл. Подаване    на заявления от родителите за участие в I-во класиране.
02.06.2017 г. 17.00    ч. Обявяване    на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.      до 07.06.2017 г. вкл. Записване    на учениците от I-во класиране.
08.06.2017 г. 17.00 ч. Обявяване    на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г. до 12.06.2017 г. вкл. Попълване    на сводните места от II-ро класиране.
13.06.2017 г. 17.00 ч. Обявяване    на списъците от II-ро класиране.
от 14.06.2017 г.      до 15.06.2017 г. вкл. Записване    на учениците от II-ро класиране.
16.06.2017 г. 17.00 ч. Обявяване    на свободните места за III-то класиране.
от 19.06.2017 г. до 14.09.2017 г. Попълване    на свободните места.

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/03/06/1klas_pravila-2017.pdf

Решение №83/23.02.2017 г. на  Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас  в училищата на гр. София

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Директор: М. Дилова