Прием

ВАЖНО!!!

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В 53. ОУ СА УТВЪРДЕНИ ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПЪРВИ КЛАС, СЪОТВЕТНО ПО 24 УЧЕНИЦИ ВЪВ ВСЯКА.

Информация за Система за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година.

График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Утвърден план прием 1 кл. уч.2021-2022г., съгласно заповед на директора на 53. ОУ „Николай Хрелков“

======================================================================================================

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

1кл. – 0 ; 2 кл. – 0 ;  3  кл. – 0; 4 кл. – 0 ; 5 кл. – 0 ; 6 кл. – 3 ; 7 кл. – 6

======================================================================================================