Прием

 

=====================================================================================================

Утвърден план прием 1 клас за учебната 2020-2021 година

График-прием-1клас-учебната 2020_2021г.

Прилежаща за 53 ОУ „Николай Хрелков“ територия е кв. „Горна баня“.

Приложение1 – Заявление за кандидатстване в I клас за учебната 2020/2021г.

Попълнете заявлението и изпратете на електронната поща на училището: xrelkov@abv.bg

В полетата за избираеми предмети посочете:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Английски език

 

Информация за входящия номер на вашето заявление ще получите до два дни от получаването му, обратно на електронната си поща.

Удостоверяване на адрес по местоживеене ще се извършва служебно.

За онези от вас, които не успеят да подадат заявление по електронен път ще има възможност в периода от 14.05.2020г. до 21.05.2020г. да подадат документите в канцеларията на училището в работни дни от 9:00 до 17:00 часа.

======================================================================================================

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

1кл. – 0 ; 2 кл. – 0 ;  3  кл. – 0; 4 кл. – 0 ; 5 кл. – 0 ; 6 кл. – 3 ; 7 кл. – 6

======================================================================================================