Прием

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В  7 кл.  И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛ.  В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

====================================================================================================================

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

1 кл. – 1;   2 кл. – 1 ;   3  кл. – 1;   4 кл. – 2 ;   5 кл. – 9 ;   6 кл. – 4 ;   7 кл. –2

/актуализация към 14.09.2023г./

=====================================================================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Уважаеми родители,

Записването на приетите ученици в първи клас след трето класиране ще започне от 26.06.2023г. до 28.06.2023г.

Канцелария от 08:30 часа до 17:00 часа (на 28.06.2023г. от 08:30ч. до 16:00ч. – според календара в ИСОДЗ)

Необходими документи:

  1. Заявление /по образец/
  2. Копие от акт за раждане на детето
  3. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2023/2024г. на адрес

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Утвърден училищен план-прием в първи клас за учебната 2023-2024 година

======================================================================================================