Прием

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

1 кл. – 1 ; 2 кл. – 2 ;   3  кл. – 1;   4 кл. – 1 ;   5 кл. – 5 ;   6 кл. – 1 ;   7 кл. – 0

/актуализация към 10.05.2023г./

=====================================================================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Уважаеми родители,

Записването на приетите ученици в първи клас след първо класиране ще започне от 06.06.2023г. до 15.06.2023г.

Канцелария от 08:30 часа до 17:00 часа

Необходими документи:

  1. Заявление /по образец/
  2. Копие от акт за раждане на детето
  3. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2023/2024г. на адрес

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Утвърден училищен план-прием в първи клас за учебната 2023-2024 година

======================================================================================================