Национално външно оценяване 2019 – дни на провеждане

IV клас

Български език и литература – 09 май 2019 г.

Математика – 10 май 2019 г.

Човек и общество – 14 май 2019 г.

Човек и природа – 16 май 2019 г.

VII клас

Български език и литература – 17 юни 2019 г.

Математика – 19 юни 2019 г.

zapoved_nvo_4_7_10 klas i grafik nvo 2018-2019