Национално външно оценяване – дни на провеждане

IV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г. – начало 10:00 часа

Математика – 30 май 2023 г. – начало 10:00 часа

 

VII клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г. – начало 09:00 часа

Математика – 16 юни 2023 г. –  начало 09:00 часа

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)