Бюджет

Бюджет и уточнен план – 2022г.

Утвърден начален бюджет 2022г.

Бюджет и уточнен план към 31.12.2021г.

Бюджет и уточнен план към 30.09.2021г.

Бюджет и уточнен план към 30.06.2021г.

Утвърден бюджет 2021г.

Бюджет- уточнен план  2020г. към 31.12.2020г.

Бюджет – уточнен план към 30.09.2020г.

Бюджет и уточнен план -2020 към 30.06

Утвърден бюджет 2020 година

Бюджет с корекции към 31.12.2019г.

Бюджет с корекции към 30.10.2019

Бюджет 2019г.

Бюджет към 31.12.2018г

Утвърден Бюджет  2018г